Juntes de la Societat Catalana de Cardiologia des de 1973

Junta actual

Junta actual

Juntes

Juntes fins al 1972