Propera activitat
Novembre
14
2019
Jornada
Dia 14 de novembre a les 17:00 hores a l'Hotel H10 Casa Mimosa
14-11-2019 | 17:00 - 19:00 | Hotel H10 Casa Mimosa, saló Coxeres, carrer de Pau Clarís 179, Barcelona
Novembre
22
2019
Jornada
Dia 22 de novembre de 2019 | 9:00:00h | Sala 10
22-11-2019 | 09:00 - 17:00 | Sala 10
Notícies
Publicat: 09/10/2019

MANEIG DE LA  INSUFICIÈNCIA CARDÍACA AGUDA PER VALVULOPATIA Al 2019, va ser la primera sessió del curs 2019-20


Publicat: 09/10/2019

Davant un pacient en xoc cardiogènic amb estenosi aòrtica severa, quin és l'abordatge prioritari?.


Conferència del Dr. Valentín Fuster, en el marc del 31 Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia,
Our #1 Scientific Challenge: Understanding and Promoting Cardiovascular Health from Childhood and Across the Lifespan

Conferència de Vinay Prasad, Com revertir pràctiques clíniques d’escàs valor Els segons compten... Truca al 112