Juntes de l'Associació de Cardiologia i Angiologia

Junta actual

Junta actual

Juntes

Juntes des de 1973