Detall de la notícia

Inhibidors de l'adenosina difosfat en pacients amb síndrome coronària aguda sense elevació del segment ST
Publicat: 16/07/2015

En l’apartat “Documentació” es pot consultar aquest l'informe.

 

Aquest document conté les recomanacions d’ús dels antiagregants plaquetaris antagonistes dels receptors de l’adenosina difosfat (ADP) en pacients amb síndrome coronària aguda sense elevació persistent del segment ST (SCASEST).