Beques i premis: Guanyadors


Relació de Premiats dels Premis a les millors comunicacions

2019 dotats amb 1.000 € cadascun

OXIGENACIÓ DE MEMBRANA EXTRACORPÒRIA VENOARTERIAL COM A PONT A LA REPARACIÓ QUIRÚRGICA EN LA RUPTURA DEL SEPTE INTERVENTRICULAR POSTINFART.
Autor(es): A. Blasco Lucas, A. Ariza Solé, J.C. Sánchez Salado, D. Ortiz Berbel, J. González Costello, F. Sbraga, O. Alegre, D. Toral Sepúlveda, A. Miralles Cassina
Hospital Universitari de Bellvitge

TAVI EN PACIENTS NONAGENARIS. RESULTATS CLÍNICS A UNA COHORT DEL NOSTRE ENTORN.
Autor(s): J. Cantalapiedra, V. Serra, G. Martí, N. Bellera, B. Serra, I. Otaegui, E. Domingo, B. García, I. Ferreira
Hospital Universitari Vall d´Hebrón

L’ACOBLAMENT VENTRICLE DRET-ARTÈRIA PULMONAR PREDIU INGRESSOS
RECURRENTS I MORTALITAT EN PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA

Autor(s): E. Santiago-Vacas, J. Lupón, M. De Antonio, P. Moliner, M. Domingo, E. Zamora, F. Gual, A. Teis, A. Bayés-Genís
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
2018 dotats amb 1.000 € cadascun

PAPER DE L'EXTENSIÓ DE LA MALALTIA CARDIOVASCULAR I DEL NIVELL DE COLESTEROL EN LES RECURRÈNCIES DELS PACIENTS AMB MALALTIA CARDIOVASCULAR ESTABLERTA.
Autor(es): J. Marrugat 1, R. Ramos 3, M. Garcia-Gil 3, A. Zamora 3, M. Comas-Cufi 3, A. Frances 2, A. Garcia-Elias 1, I. Román Dégano 1
1 Institut Hospital del Mar d'investigations Mèdiques; 2 Hospital del Mar; 3 Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol)

ESTRATÈGIA INVASIVA I FRAGILITAT EN PACIENTS EN EDAT GERIÀTRICA AMB SÍNDROME CORONÀRIA AGUDA.
Autor(s): J.I. Llaó Ferrando 1, A. Ariza-Solé 1, O. Alegre 1, F. Formiga 1, J.A. Gómez-Hospital 1, M. Vives-Borrás 2, À. Cequier 1
1 Hospital Universitari de Bellvitge; 2 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

LA FIBRIL·LACIÓ AURICULAR EN EL CONTEXT D’INSUFICIÈNCIA CARDÍACA S’ASSOCIA AMB NIVELLS CIRCULANTS ELEVATS DELS miRNAs 22# I 199a I UNA MALA REGULACIÓ DEL CALCI INTRACEL·LULAR
Autor(s): A. Garcia-Elias Heras 1, M. Tajes Orduña 1, L. Yañez Bisbe 1, S.A. Serra Pascual 2, J.M. Fernández Fernández 2, C. Enjuanes 4, J. Comín Colet 4, J. Martí Almor 3, B. Benito Villabriga 1
1 Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques; 2 Universitat Pompeu Fabra; 3 Hospital del Mar; 4 Hospital de Bellvitge5 Hospital de Bellvitge
2017 dotats amb 1.000 € cadascun

FIBRIL·LACIÓ VENTRICULAR PRIMÀRIA AL CODI IAM: PRONÒSTIC INTRAHOSPITALARI I MORTALITAT A LLARG TERMINI.
Autor(es) C. Garcia-Garcia (1), T. Oliveras (1), F. Rueda (1), S. Perez-Fernandez (2), M. Ferrer (1), J. Serra (1), C. Labata (1), J. Mauri (1), A. Bayes-Genis (1)
(1)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, (2)Institut Municipal Investigació Mèdica. Parc de Salut Mar

ESTUDI MULTICÈNTRIC SOBRE ELS DETERMINANTS DE LA DISFUNCIÓ VALVULAR EN ADULTS AMB VÀLVULA AÒRTICA BICÚSPIDE
Autor(es) L. Galian Gay, G. Maldonado, G. Teixido, L. Gutierrez, T. Gonzalez, J. Rodriguez-Palomares, D. Garcia-Dorado, A. Evangelista
Hospital Universitari Vall d´Hebrón

TROBALLES PER ECOGRAFIA INTRACORONÀRIA EN TROMBOSI D'STENT TARDANA I MOLT TARDANA. COMPARACIÓ ENTRE STENTS METÀL·LICS I FARMACOACTIUS.
Autor(es) L. Fuentes Castillo (1), J. Gomez-Lara (1), N. Salvatella (2), N. Gonzalo (3), E. Fernandez-Nofrerias (4), A. Sanchez-Recalde (5), F. Alfonso (5), J.A. Gomez-Hospital (1), A. Cequier-Fillat (1)
(1)Hospital Universitari de Bellvitge, (2)Hospital del Mar, (3)Hospital Clínico San Carlos, (4)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, (5)Hospital La Paz
2016 dotats amb 1.000 € cadascun

NEPRILISINA I REINGRESSOS RECURRENTS EN PACIENTS AMB INSUFICIÉNCIA CARDÍACA.
Autors: A. Bayés-Genís (1), J. Núñez (2), M. Domingo (1), E. Núnez (2), J. Baralla (1), M. De Antonio (1), E. Zamora (1) C. Pastor (1)
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, (1) Hospital Clínico Universitario de Valencia (2)

EL TRACTAMENT AMB CÈL.LULES MESENQUIMALS DERIVADES DEL TEIXIT ADIPÓS AUGMENTA LA DENSITAT VASCULAR I PERFUSIÓ MIOCÀRDICA EN UN MODEL PORCÍ D’INFART AGUT DE MIOCARDI. Autors: J. Bobi (1),N. Solanes (1), L .Fernandez-Friera (2), R. Fernandez-Jiménez (2), A. García- Álvarez (1), M.Sabaté (1), S. Roura (3), B. Ibánez (2), M. Rigol (1).
Hospital Clínic-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (1), Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (2), Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (3).

MORTALITAT PRECOÇ I COMPLICACIONS DE L’INFART AMB ELEVACIÓ DEL ST. EVOLUCIÓ ALS DARRERS 27 ANYS.
Autors: C. García García, F. Rueda, J. Serra, T. Oliveras, C. Labata, M. Ferrer, M. Abuli, E. Elchinova, A. Bayes-Genis.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
2015 1er. Premi – dotat amb 3.000€
NEPRILISINA SOLUBLE VERSUS NTproBNP PER A L’ESTRATIFICACIÓ DEL RISC EN PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA.
Autors: A. Bayés-Genís (1), J. Barallat (1), A. Galán (1), J. Peñafiel (2), J. Vila (2), M. De Antonio (1), M. Domingo (1), E. Zamora (1), J. Lupón (1)
(1)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, (2)IMIM

2on. Premi – dotat amb 2.000€
NEOINNERVACIÓ I NEOVASCULARITZACIÓ DE MEMBRANES
DESCEL·LULARITZADES D’ORIGEN PERICARDÍAC EN L’INFART DE MIOCARDI
PORCÍ.
Autors: C. Gàlvez-Montón (1), M. Martí (2), C. Soler-Botija (1), S. Roura (1), I. Perea-Gil (1), C. Prat-Vidal (1), A. Llucià-Valldeperas (1), A. Raya (2), A. Bayes-Genis (3)
(1)Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, (2)Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, (3)Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

3er. Premi – dotat amb 1.000€
DIAGNÒSTIC D'ENDOCARDITIS INFECCIOSA EN ESCENARIS CLÍNICS COMPLEXOS COM PACIENTS AMB VÀLVULES PROTÈSIQUES MÉS DISPOSITIUS INTRACARDÍACS: UTILITAT DE LA 18F-FDG-PET/ANGIOTC.
Autors: M.N. Pizzi, J. Lozano, H. Cuellar Calabria, N. Fernandez Hidalgo, G. Oristrell, D.A. Villasboas, M.T. González Alujas, S. Aguadé Bruix, P. Tornos
Hospital Universitari Vall d'Hebron
2014 FALSOS POSITIUS INEVITABLES EN LA SCAEST. DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA EN EL CODI IAM.
Autors: Carles Díez López, Teresa Oliveras Vilà, Xavier Carrillo Suárez, Antoni  Curós Abadal, Jordi Serra Flores, Ferran Rueda Sobella, Carlos Labata Salvador, Eduard Fernández Nofrerias, Antoni Bayés-Genís
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

DESENVOLUPAMENT D’UN NOU SCORE ASSISTIT PER BIOMARCADORS PER A LA PREDICCIÓ DE REMODELATGE REVERS A LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA: L’SCORE ST2-R2.
Autors: Josep Lupón, Marta De Antonio, Amparo Galan, Elisabet Zamora, Mar Domingo, Agustín Urrutia, Beatriz González, Crisanto Díez, Antoni Bayés-Genís
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

EFICÀCIA D’UN PROGRAMA INTEGRAT HOSPITAL-ATENCIÓ PRIMÀRIA PER INSUFICIÈNCIA CARDÍACA: ANÀLISIS POBLACIONAL DE 56,742 PACIENTS.
Josep Comin(1), Cristina Enjuanes(2), J María Verdú(3), Emili Vela(4), Montse Clèries(4), Montserrat Bustins(4), Lola Mendoza(5), Neus Badosa(2), Jordi Bruguera(6)
(1)Servei Cardiologia, Hospital del Mar, (2)Servei Cardiologia, Hospital del Mar, (3) Centre d’Atenció Primària Sant Martí de Provençals, Institut Catala de la Salut, (4)Divisió d’anàlisis de la Demanda i la Activitat, (5) Programa Integrat d’Atenció a la Insuficiència Cardíaca del ‘Area Integral de Salut Barcelona Litoral, (6) Servei Cardiologia, Hospital Mar.
2013 Reparació valvular en la insuficiència mitral degenerativa: 10 anys d’experiència
Autors: Luis Delgado, Elena Ferrer, Claudio Fernández, Maria Luisa Cámara, Nuria Vallejo, Francisco Gual, Jorge López-Ayerbe, Antoni Bayés-Genis, Xavier Ruyra
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Predictors d’events en els supervivents de trombosi valvular protèsica en el seguiment a llarg termini: paper del tractament mèdic en el moment de l’alta
Autors: María Mutuberria, Jose F. Rodriguez, Jordi Bañeras, JG.  Acosta, I. Buera, T. Gonzalez-Alujas, A. Evangelista, P. Tornos, D. Garcia Dorado
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

El pronòstic benigne a llarg termini del patró de repolarització precoç en atletes d’elite
Autors: Ana Barradas-Pires, Jesus Alvarez-Garcia, Maria Donate, Teresa Puig, Joan Cinca, Ricard Serra-Grima
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
2012 Terapies apropiades en taquicardies ventriculars ràpides en pacients amb DAI en prevenció primària
Autors: Ignasi Anguera; Ainhoa Torrens; José González-Costello; Elaine Nuñez; Montserrat Gracida; Paolo Dallaglio; Nicolas Manito; Àngel Cequier; Xavier Sabaté.
Unitat d’Electrofisiologia i Arítmies. Servei de Cardiologia. Àrea de Malalties del Cor. Hospital de Bellvitge.

Dèficit absolut i funcional de ferro: són igual de perjudicials en la Insuficiència Cardíaca?”
Autors: Marta de Antonio; Josep Lupón, Josep Comín*; Amparo Galán; Agustín Urrutia; Beatriz González; Elisabet Zamora; Ramón Coll; Antoni Bayes-Genis
Unitat d’Insuficiència Cardíaca. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. *Unitat d’Insuficiència Cardíaca. Hospital del Mar.

Efecte de la hipotèrmia terapèutica sobre el pronòstic vital i funcional de la mort sobtada recuperada en cinc Unitats Coronàries de Catalunya”
Autors: Pablo Loma-Osorio; Jaime Aboal, Maria Sanz; Alessandro Sonis; José Carlos Sánchez; Ángel Caballero, Antoni Curós, Rosa-Maria Lidón.
Hospitals  Dr. Josep Trueta,  Vall d’Hebron, Germans Trias i Pujol, Sant Pau i Hospital de Bellvitge.

Relació de Premiats de les Beques de la Societat

2019 BECA SOCIETAT- DOTACIÓ 10.000 €
MIOCARDIOPATIA NO COMPACTADA VERSUS HIPERTRABECULACIÓ: UTILITAT DE LES TÈCNIQUES D’IMATGE, CRIBRATGE FAMILIAR I ESTUDI GENÈTIC EN EL DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL.
José Fernando Rodríguez Palomares, Guillem Casas Masnou, Javier Limeres Freire, Gerard Oristrell Santamaria, Mar Borregan Prats, Laura Gutiérrez García-Moreno, Filipa Xavier Valente, Gisela Teixidó Turà, Laura Galian Gay, M. Teresa González Alujas, Ignacio Ferreira Gonzalez
Hospital Universitari Vall d’Hebron

BECA SOCIETAT- DOTACIÓ 10.000 €
RESINCRONITZACIÓ CARDÍACA AMB ESTIMULACIÓ HISIANA: VALORACIÓ DE L’ESCURÇAMENT DEL QRS I DEL PATRÓ D’ACTIVACIÓ AMB ELECTROCARDIOGRAPHIC IMAGING.
Margarida Pujol López, José María Tolosana Viu; Eduard Guasch Casany; Adelina Doltra Magarolas; Ivo Roca Luque; Rodolfo San Antonio Dharandas; María Ángeles Castel Lavilla; Elena Arbelo Laínez; Andreu Martínez Climent, Lluís Mont Girbau
Secció d’Arítmies, Institut Clínic Cardiovascular (ICCV). Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Hospital Clínic de Barcelona.
2018 BECA SOCIETAT - dotació : 10.000€
Avaluació de l´estabilitat del substrat arritmogènic a llarg termini en pacients amb un infart agut de miocardi.
Paula Sánchez Somonte, Antonio Berruezo Sánchez
Hospital Clínic de Barcelona, Institut Clínic Cardiovascular (ICCV)
Servei de Cardiologia, Unitat d’Arítmies
Institut D’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Arítmies

BECA PHILIPS - dotació : 10.000€
Correlació de la reserva fraccional de fluxe coronari (FFR) per TC cardíac i per cateterisme cardíac amb guia de pressió.
David Viladés Medel, Rubén Leta Petracca, Francesc Carreras Costa, Marcelo Jiménez Kockar, Oriol Rodríguez Leor, Esther Jorge Vizuete
Hospital de Sant Pau, Hospital Germans Trias i Pujol
2017 BECA SOCIETAT (Recerca bàsica) - dotació : 10.000€
Nanoteràpia mitjançant vesícules extracel·lulars derivades de cèl·lules mare mesenquimals per a reparar la cicatriu post-infart: Estudi pre-clínic en el model porcí.
Carolina Gàlvez-Montón, Santiago Roura Ferrer, Marta Monguió-Tortajada, Cristina Prat-Vidal, Antoni Bayes-Genis, Francesc Enric Borràs

Grup d’Insuficiència Cardíaca i Regeneració Cardíaca (ICREC).
Fundació Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP).
Grup REMAR-IVECAT, Fundació Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP).
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTP)

BECA PHILIPS - dotació : 10.000€
Predictors biomecànics de dilatació d’aorta ascendente i arc en vàlvula aòrtica bicúspide mitjançant ressonància magnètica 4D - EHJ CI.PDF -
José Fernando Rodríguez Palomares, Artur Evangelista Masip, Gisela Teixidó Turà , Lydia Dux-Santoy Hurtado, Andrea Guala
Hospital Vall d’Hebron

BECA CARDINALMHEALTH - dotació : 10.000€
Valoració de la reabsorció dels scaffolds mitjançant tomografia de coherència òptica i la funció endotelial als 3 anys de seguiment després de la revascularització percutània de les oclusions coronàries cròniques amb stents bioabsorbibles. ESTUDI ABSORB-CTO 2
Livia Gheorghe, Xavier Millán Álvarez
Hospital de Sant Pau

BECA MEDTRONIC - dotació : 18.000€u>
Validació de la detecció de realç tardà en ressonància magnètica com a guia en els procediments d’ablació de fibril·lació auricular.
Gal.la Caixal Vila, Lluís Mont Girbau, Eva Benito Martín, Francisco Alarcón Sanz, Susana Prat Gonzalez, Rosario Perea Palazón, Antonio Berruezo Sánchez
Hospital Clínic

2016 BECA SOCIETAT (Recerca bàsica) - dotació : 10.000€
Paper dels productes finals de glicació avançada (AGEs) sobre la funció mitocondrial i el dany per isquèmia-reperfusió del cor senescent.
Marisol Ruiz-Meana, José Castellano Abarca, Marta Minguet Sanchez, Elisabet Miro-Casas
Hospital Universitari Vall d’Hebron

BECA PHILIPS - dotació : 10.000€
Estudi de la deformació miocàrdica per ressonància magnètica en pacients amb tetralogia de fallot reparada i insuficiència pulmonar residual - un predictor de resultats postquirúrgics després del recanvi valvular pulmonar.
Ana Barradas Pires, Laura Dos Subirà, Anna Sabaté Rotés, José F Rodríguez-Palomares, Maria Antònia Pijuan I Domènech, Berta Miranda Barrio, Maria Teresa Subirana Domènech
Hospital Vall d’Hebron
Hospital Sant Pau

BECA SOCIETAT (Revascularització percutània en cardiopatia isquèmica) - dotació : 10.000€
Funció endotelial i microvascular de les arteries responsables d´un infart amb supradesnivellació del segment st tractades amb stents bioabsorbibles versus stent metàl.lics a 3 anys de seguimient
Josep Gómez Lara, Salvatore Brugaletta, Àngel Cequier, Manel Sabaté.
Hospital de Bellvitge
Hospital Clínic

BECA MEDTRONIC - dotació : 18.000€
Estudi de la fibril.lació auricular silent en pacients amb ictus criptogènic. Paper de les noves tecnologies i nous marcadors biològics.
Begoña Benito Villabriga, Sandra Cabrera Gómez, Elisa Cuadrado Godia, Anna Garcia-Elias Heras, Ermengol Vallès Gras, Oscar Alcalde Rodríguez, Marta Tajes Orduña, Mercè Cladellas Capdevila, Mireia Ble Gimeno, Jaume Roquer González, Julio Martí Almor
Hospital del Mar
2015 BECA SOCIETAT - dotació : 10.000€
Reprogramació cel·lular cap a llinatge cardíac mitjançant la
sobreexpressió de Baf60c. Primera aproximació a la teràpia gènica
Carolina Soler Botija2, Sònia Forcales1, Antoni Bayés Genís2,
1Grup de Genètica i Epigenètica del Càncer Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC)(Badalona)
2Grup d’Insuficiència Cardíaca i Regeneració Cardíaca (ICREC)
Fundació Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP)
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona)

BECA MEDTRONIC - dotació : 20.000€
Anàlisis de les característiques clíniques, electrocardiogràfiques i genètiques per l'estratificació de risc en pacients amb Síndrome de Brugada
Jaime Hernández Ojeda , Andrea Gómez López , Maria Matas Avella
DIRECTORS:
Elena Arbelo Lainez , Josep Brugada Terradellas
Hospital Clínic de Barcelona Institut d’Investigacions Biomèdiques
Institut Clínic del Tòrax August Pi I Sunyer (IDIBAPS)
Servei de Cardiologia Departament d’Arítmies, Resincronització
Secció d’Arítmies i Imatge Cardíaca
Unitat d’Arítmies Genètiques Malalties Cardiovasculars Genètiques
 
BECA PHILIPS - dotació : 20.000€
La resposta a l’esforç isomètric avaluat per cardioressonància com a predictor de
l’evolució de la funció ventricular post-operatòria a la insuficiència aòrtica
Josep M Alegret
Servei de Cardiologia, Hospital Universitari de Sant Joan, Institut d’Investigació
Sanitària Pere Virgili, Universitat Rovira i Virgili, Reus.
Delicia Gentille
Secció de Cardiologia, Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
Marta Guillén
Hospital de Tarragona Joan XXIII.
Lluís Olivan
Secció de Cardiologia, Hospital de Sta. Tecla, Tarragona.
Oscar Palazón, Carme Ligero
Servei de Cardiologia, Hospital Universitari de Sant Joan de Reus.

BECA ROCHE - dotació : 20.000€
PAPER  DEL SISTEMA GAS6-TAM EN LA DIFERENCIACIÓ FIBROBLÀSTICA I EL REMODELAT VENTRICULAR  POST INFART AGUT DE MIOCARDI
Centre coordinador principal: Hospital Clínic de Barcelona. Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Equip investigador i centres participants:
1. Hospital Clínic de Barcelona (IDIBAPS)
Xavier Bosch Genover, José Tomás Ortiz Pérez, Guillem Candentey, Teresa M. De Caralt Robira, Susanna Prat González, Marta Farrero Torres
2. Hospital del Mar. IMIM. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
María José Soler Romeo, Marta Riera Oliva
3. Institut d’Invstigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB). Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)
Pablo García de Frutos

BECA FERRER - dotació : 20.000€
PROJECTE NEURO-SCA. Estudi de la funció cognitiva en pacients amb síndrome coronaria aguda. Alteració en l’ estructura cerebral i relació amb la inflamació, l’estrès oxidatiu i el dèficit de ferro.
Oona Meroño Dueñas1, Sofia Gonzalez-Ortiz2, Gonzalo Sanchez Benavides3, Josep Comin i Colet1.
1. Unitat Coronària. Servei de Cardiologia. Hospital del Mar. 2. Servei de Radiodiagnòstic. Hospital del Mar. 3. Servei de neuropsicologia. IMIM.
2014 BECA SOCIETAT
IMPLANTACIÓ DE MEMBRANES BIOCOMPATIBLES AMB CÈL.LULES PLURIPOTENCIALS INDUÏDES (iPSs) PORCINES EN EL MODEL D’INFART AGUT DE MIOCARDI PORCÍ.
Autors: Carolina Gàlvez-Montón(2),  Mercè Martí(1), Mario Notari(1), Laia Miquels(1), Carolina Soler-Botija(2), Antoni Bayés-Genis(3)
(1)  Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), Barcelona.
(2) Grup de Insuficiencia Cardíaca i Regeneració Cardíaca (ICREC), Fundació Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP), Badalona
(3) Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTP), Barcelona.

BECA MEDTRONIC
RESTORE-SR. ESTUDI PILOT D’ABLACIÓ DE SUBSTRAT AURICULAR PATOLÒGIC IDENTIFICAT AMB MAPA ELECTROANATÒMIC EN RITME SINUSAL I RESSONÀNCIA MAGNÈTICA PER AL TRACTAMENT DE LA FIBRIL.LACIÓ AURICULAR PERSISTENT.
Autors: Lluís Mont Girbau, Federico Gómez Pulido, Eva Benito Martín, Mireia Calvo González
Secció d’Arítmies – Institut del Torax - Hospital Clínic, Barcelona.

BECA PHILIPS
VALORACIÓ INTEGRAL DEL PACIENT AMB ESTENOSI AÒRTICA SEVERA ASIMPTOMÀTICA. FACTORS PREDICTORS D’ESDEVENIMENTS.
Autors: Elena Ferrer Sistach, Raquel Pla i Rovira, Silvia Serrano, Albert Teis, Nuria Vallejo, Jorge López-Ayerbe, Francisco Gual, Josep Lupón, Antoni Bayés-Genís
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona.

BECA ABBOTT
EFICÀCIA DEL NITROPRUSSIAT INTRACORONARI A ALTES DOSIS EN LA PREVENCIÓ DEL NO REFLOW EN L’ANGIOPLÀSTIA PRIMÀRIA.
Autors: Gerard Roura Ferrer, Eduard Clavé Garrido, Matias de Albert, Josep Gómez Lara, Luis Teruel Gila, Joan Antoni Gómez-Hospital, Ángel Cequier Fillat
Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

BECA FERRER
PAPER DE L’ACTIVACIÓ PLAQUETÀRIA EN EL DANY MICROVASCULAR A LA FASE AGUDA DE L’INFART I EN EL REMODELAT VENTRICULAR A MIG TERMINI: POSSIBLES DETERMINANTS I MODULACIÓ FARMACOLÒGICA.
Autors: José A. Barrabés, Jordi Bañeras, Rosa-Maria Lidón, Imanol Otaegui, Antònia Sambola, Javier Inserte, Víctor Pineda, José Rodríguez-Palomares, Úrsula Vilardosa, Elsa Nieto, David Garcia-Dorado.
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.
>>[Document] 1MB

2013 ESTUDI COMPARATIU DE LA IMMUNOREACTIVITAT EXHIBIDA PER CÈL.LULES MARE MESENQUIMALS HUMANES ADULTES I PERINATALS”
Autors: Antoni Bayés-Genis, Santiago Roura, Isaac Perea
Grup d’Insuficiència Cardíaca i Regeneració Cardíaca (ICREC)
Fundació Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
2012 Beca ORION PHARMA
DESENVOLUPAMENT D’UN ESCORE DE RISC DE CIRURGIA D’ENDOCARDITIS: PROJECTO SIES-SCORE (SPANISH INFECTIVE ENDOCARDITIS SURGERY SCORE)”
Autors : Ignacio Ferreira González, Aida Ribera Solé, Josep R. Marsal Mora, Pilar Tornos Mas, Nuria Fernández Hidalgo, César Arístides de Alarcón González, Benito Almirante Gragera i M. Luisa Aznar de Alegria
Unitat d’Epidemiologia del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Beca SERVIER
PROJECTE FERRO-SCA. ESTUDI DEL DÈFICIT DE FERRO EN PACIENTS AMB SÍNDROME CORONARIA AGUDA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA SEVA INFLUÈNCIA EN LA QUALITAT DE VIDA
Autors : Oona Meroño Dueñas, Jordi Bruguera Cortada, Josep Comin Colet, Cosme Garcia Garcia, Mercé Cladellas i Lluís Recasens
Hospital del Mar. Servei de Cardiologia. Unitat Coronària i Unitat d’Insuficiència Cardíaca.

Societat Catalana de Cardiologia
MORT SOBTADA INFANTIL: DIAGNÓSTIC GENÈTIC MITJANÇANT TECNOLOGIA D’ULTRASEQÜENCIACIÓ (NEXT GENERATION SEQUENCING, NGS)
Autors : Ramon Brugada, Oscar Campuzano, Catarina Allegue, Anna Iglesias, Monica Coll, i Mireia Alcalde
Centre Genètica Cardiovascular. Universitat de Girona-UdG-/Institut d’Investigació Biomèdica Girona-IdIBGi
2011 Premis atorgats als següents projectes:

ESTUDI SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE PRÒTESI AÒRTICA TRANSCATÈTER RESPECTE DE LA CIRURGIA CONVENCIONAL EN PACIENTS AMB ESTENOSI AÒRTICA SEVERA: DANY NEUROLÒGIC I LA SEVA REPERCUSSIÓ FUNCIONAL
Ignacio Ferreira, Aida Ribera, Purificación Cascant, Gaietà Permanyer, Josep Ramón Marsal, Bruno Garcia del Blanco, Vicente Serra, Imanol Otaegui, Pilar Tornos, Jorge Pagola, Carlos Sureda i Cristina Auger.

ASSOCIACIÓ DE DIFERENTS BIO MARCADORS EN PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA CONTROLATS A UNA UNITAT D’INSUFICIÈNCIA CARDÍACA MULTIDISCIPLINAR
Marta de Antonio, Josep Lupón, Agustín Urrutia, Amparo Galán, Beatriz González, Lucía Cano, Roser Cabanes, Antoni Bayés-Genis
>>[Document] 1MB

PROJECTE ULISES. VIABILITAT, SEGURETAT I EFICÀCIA DE LA ULTRAFILTRACIÓ VENO-VENOSA CONTINUA A LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA AGUDA PER VIA PERIFÈRICA
Núria Ribas, Jordi Bruguera, Josep Comin i Cosme Garcia
2010 Premis atorgats als següents projectes:

MECANISMES DE LA FIBROSI MIOCÀRDICA ASSOCIADA A L’EXERCICI
Investigadora principal: Dra. Montserrat Batlle

IMPACTE DE LA SÍNDROME D’APNEA DEL SON EN L’EVOLUCIÓ DE LA SÍNDROME CORONÀRIA AGUDA. EFECTE DE LA INTERVENCIÓ AMB PRESSIÓ POSITIVA CONTÍNUA EN VIA AÈRIA (CPAP). UN ESTUDI PROSPECTIU I ALEATORITZAT. ISAACC estudi
Investigador principal: Dr. Manuel Piqué Gilart

Premi al millor cas clínic. Presentat a la taula de casos clínics del congrés de la Societat Catalana de Cardiologia

2019 Marc llagostera Martín, Hospital del Mar
BBEFH i dolor toràcic, 2+2=4?
2018 Fadwa Taibi Hajjami, Hospital Parc Taulí, Sabadell
Crònica d'un síncope anunciat. Un diagnòstic etiològic diferent
2017 Enric Cascos, Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona
Adolescent amb taquicardia ventricular
2016 Lidia Bos Real, Hospital Sant Pau, Barcelona
Sents, però escoltes?
2015 Marcel Santaló Corcoy, Hospital Parc Taulí, Sabadell
Insuficiència respiratòria en el post-operatori de cirugia cardíaca.
2014 Mario DíazNuila Alcázar, Hospital Parc Taulí, Sabadell
Un altre cas d’insuficiència cardíaca
2013 Bernardo Andrés Pérez, Hospital del Mar, Barcelona
Arteritis de Takayasu